Overeenkomst inzake de Screen Protection Service

Gelieve de algemene voorwaarden zorgvuldig te lezen voordat u de Screen Protection Service aanschaft. Uw rechten zijn duidelijk vermeld in deze overeenkomst. Door de Screen Protection Service te kopen op de officiële OPPO-website, gaat u akkoord met de voorwaarden in deze overeenkomst. De Screen Protection Service wordt geleverd door OPPO ("Bedrijf").

1. Definitie

Smartphone: de OPPO-smartphones waarvoor de eindgebruiker de Screen Protection Service koopt.

Screen Protection Service ("Service"): de service moet samen met de smartphone worden gekocht. Tijdens de serviceperiode kan de eindgebruiker, binnen een jaar na de aankoopdatum van elke smartphone, EENMAAL het beschadigde scherm gratis vervangen omwille van barstjes in het scherm als gevolg van het onbedoeld vallen, laten vallen en aandrukken:

(1) Het bedrijf zal het scherm gratis vervangen, hierbij wordt gebruik gemaakt van hetzelfde materiaal en dezelfde kwaliteit als het originele scherm omwille van barstjes in het scherm als gevolg van het onbedoeld vallen, laten vallen en aandrukken tijdens normaal gebruik.

(2) Als er andere niet-schermgerelateerde functionele schade is, is ​​de eindgebruiker verantwoordelijk voor de relevante herstelkosten.

Servicetermijn: De geldigheidsduur van de service is één jaar. Binnen een jaar na de datum (de datum zoals vermeld op de aankoopfactuur) van de aankoop van de smartphone.

2. Aankoopmethode

Schaf de service aan bij aankoop van een smartphone op de officiële OPPO-website.

3. Procedure

Tijdens de looptijd van de service is onderstaande procedure van toepassing:

(1) De eindgebruiker levert de beschadigde smartphone en de aankoopfactuur aan het servicepunt van het bedrijf (website: https://support.oppo.com/nl/) en haalt de smartphone op na herstelling.

Herinnering: maak een back-up van de gegevens die op de smartphone zijn opgeslagen voordat u deze verzendt voor herstelling. Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor enige schade of verlies van de gegevens op de smartphone.

4. Herstellingsvoorwaarden

(1) Het bedrijf is eigenaar van de beschadigde componenten en onderdelen na aanpassing. Het bedrijf zal het defecte onderdeel recycleren.

(2) In het geval dat er andere defecten zijn dan het scherm en het scherm niet normaal kan worden veranderd of gebruikt zonder de andere defecten te herstellen, zal de eindgebruiker eerst andere defecte componenten herstellen voordat hij/zij gebruik kan maken van de service. De eindgebruiker betaalt de volledige kosten (indien deze er zijn) voor het herstellen van andere defecten voordat hij van de service kan genieten.

5. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor schade of kosten als gevolg van onderstaande redenen:

(1) Het model en het IMEI-nummer van de smartphone zijn niet hetzelfde als geregistreerd bij aankoop van de service of het IMEI-nummer is niet compleet, hierdoor kan er geen bevestiging worden gegeven of de smartphone is opgenomen in de service.

(2) Eventuele schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de eindgebruiker.

(3) Enige indirecte schade of het indirect verlies door de eindgebruiker.

(4) Als de smartphone wordt hersteld of ontmanteld door een niet-officieel of onbevoegd klantenservicecentrum van OPPO, of als de smartphone geen oorspronkelijke OPPO-componenten bevat.

(5) Eventuele gevallen van overmacht.

6. Beëindiging, terugbetaling en aanpassing

Beëindiging

De service wordt automatisch beëindigd in het geval dat:

(1) De servicetermijn van de service is verstreken.

(2) Het bedrijf de verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen.

Terugbetaling

De terugbetaling van de service vindt alleen plaats wanneer de smartphone wordt geretourneerd. U krijgt de terugbetaling samen met de terugbetaling van de smartphone.

Aanpassing

(1) De service is gekoppeld aan de smartphone die de eindgebruiker samen koopt en kan niet worden overgedragen naar andere apparaten, behalve in het geval van het omwisselen van de smartphone als gevolg van een door het bedrijf veroorzaakt defect.

(2) In het geval van het omwisselen van een smartphone, wordt de restperiode van de service overgedragen naar het nieuwe apparaat.

7. Wijziging van de overeenkomst

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om deze overeenkomst op elk moment te wijzigen.

8.Toepasselijk recht en jurisdictie

De wetten van de Volksrepubliek China worden toegepast bij het sluiten, uitvoeren, interpreteren en beslechten van geschillen betreffende deze overeenkomst.

Deze overeenkomst is ondertekend in Dongguan, provincie Guangdong. In het geval van een geschil tussen de partijen over de inhoud van deze overeenkomst of de uitvoering ervan, zullen de partijen de nodige inspanningen leveren om dit op minnelijke wijze te regelen. Als er geen overeenstemming kon worden bereikt, kan elke partij een rechtszaak aanspannen bij de bevoegde rechtbank waar de overeenkomst werd ondertekend.