Algemene Voorwaarden

Oleading BV. Algemene Voorwaarden

We houden niet van ingewikkelde woorden. Goede service en flexibiliteit is waar we meer voor staan. Is het onduidelijk of kan je hulp gebruiken. We zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag, vanaf 9.30 tot 17.00. 

Artikel 1 - Definities

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verbang houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteiten.

Dag: Kalenderdag;

Aanbod: Officiële OPPO producten oa, smartphones, accessoires, kabels, beschermingsproducten. 

Bedenktijd: termijn waarbinnen de consument gebruik mag maken van zijn herroepingsrecht.  

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Oleading b.v., gevestigd op Weena 505, 3013AL Rotterdam. Je kunt ons bereiken op: info@oppo-aed.nl van maandag tot vrijdag (9.30 - 17.00)

Artikel 3 - Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn toepasselijk op alle aanbod van de ondernemer en consument. 2. Algemene Voorwaarden wordt beschikbaar gesteld voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten. 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consiment op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.  4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is. 

Artikel 4 - Het aanbod

1. We proberen om altijd nauwkeurig de aangeboden producten op voorraad te hebben. 2. Het aanbod bevat altijd voldoende en gedetailleerde omschrijving van de aangeboden product. Wanneer de ondernemer afbeeldingen gebruikt zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van het aangeboden producten, diensten en of digitale inhoud. Vergissingen en fouten zijn ook voor ondernemers onvermijdelijk. Daarom zijn kennelijke vergissingen of kennelijke fouten bij het aangeboden product, diensten en of digitale inhoud niet bindend tussen de ondernemer en de koper. 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. 

Artikel 5 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt onder voorbehoud van artikel 4 tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 2. Indien de consument het aanbod elektronisch  heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer ook langs de elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Consument kan de overeenkomst ontbinden zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd. 3. Wanneer de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische voerdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders onderzoek gepaste maatregelen toepassen om achter te komen of de consument betalingsverplichtingen kan voldoen. 5. Op onze website en veel klantcommunicatie zijn onze contactgegevens te vinden. Verder vind je op onze website alle benodigde informatie omtrent retourneren. 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

1. Wilt u een product retourneren omdat het toch niet precies is wat u zoekt? Geen probleem! Op alle producten is het mogelijk om tot wel 14 dagen zonder reden terug te sturen. Dit geldt voor zowel nieuwe aangeboden als refurbished aangeboden producten. 2. De bedenktijd gaat in nadat u het product heeft ontvangen. 3. Wanneer de product in gebruik is genomen, is er geen sprake meer van een zichttermijn maar van een gebruikstermijn. Product is daarom niet meer in "winkelstaat", waardoor we spreken over een waardevermindering. Dit geldt ook voor incomplete producten. Bedrag wat we terugkeren kan minder zijn dan het aankoop bedrag waar de ondernemer en consument overeen zijn gekomen. 4. Wanneer u gebruik wilt maken van de herroepingsrecht adviseren wij om eerst contact eerst hierover te informeren. Bewaar ook het verzendbewijs zodat u altijd kan aantonen dat u het heeft verstuurd. 

 Artikel 7 - Uitsluiting herroepingsrecht

Wanneer het volgende van toepassing is, kan er geen gebruik gebruik worden gemaakt van herroepingsrecht:

- Producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken. 

- Producten die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere zaken. 

Artikel 8 - De prijs

In onze shop vindt u marktconforme prijzen. Deze prijzen staan inclusief BTW vermeld. Prijzen van onze producten kunnen dagelijks aangepast worden. We willen ten allen tijde goede prijzen voor de aangeboden producten kunnen bieden. Foutief gecommuniceerde prijzen leidt niet tot een voortzetting van de overeenkomst en levering van het betreffende product voor de foutieve prijs.

Artikel 9 - Conformiteit en garantie

Het product wat bij ons is aangekocht is geschikt voor normaal gebruik. Schort er binnen de garantieperiode iets aan? Meld het product dan aan bij ons. Neem snel contact op via info@oppo-aed.nl

 

Artikel 10 - Levering en uitvoering

Wij gaan ons best doen om u de beste dienstverlening te bieden. We proberen uw aangekochte producten binnen 3 werkdagen bij u thuis te krijgen. Bestelt u voor 16.00 op een werkdag, dan streven we ernaar om het de volgende dag bij u in huis te krijgen. 

Is uw gekozen product niet meer voorradig na het plaatsen van de bestelling, dan kunt u natuurlijk uw bestelling annuleren. Het aankoopbedrag en eventueel betaalde verzendkosten worden in dat geval teruggestort. Bij een foutief afleveradres valt buiten onze verantwoordelijkheid.

Artikel 11 - Betaling

We verwerken uw bestelling pas wanneer de betaling bij ons binnen is. Uw product wordt dan verzendklaar gemaakt om dan overgedragen te worden aan onze bezorgpartner. 

Artikel 12 - Klachten

Heeft u een klacht? Dat is jammer. Maar ook dit kunt u ons laten weten middels: info@oppo-aed.nl